กำหนดการสำคัญ

หมดเขตรับบทความ7 มีนาคม 2561 (ขยายเวลา)
ประกาศผลการพิจารณาบทความ17 มีนาคม 2561
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์31 มีนาคม 2561
วันสุดท้ายลงทะเบียนล่วงหน้า20 เมษายน 2561
วันประชุมวิชาการ EENET20181-3 พฤษภาคม 2561